Base Gradient

.bg-software-Neutral
.bg-okHosting-Neutral
.bg-MKT-Neutral
.bg-Hosting-Neutral

Dark gradients

.bg-software-Neutral-Dark_1
.bg-okHosting-Neutral-Dark_1
.bg-MKT-Neutral-Dark_1
.bg-Hosting-Neutral-Dark_1

.bg-software-Neutral-Dark_2
.bg-okHosting-Neutral-Dark_2
.bg-MKT-Neutral-Dark_2
.bg-Hosting-Neutral-Dark_2

.bg-software-Neutral-Light_1
.bg-okHosting-Neutral-Light_1
.bg-MKT-Neutral-Light_1
.bg-Hosting-Neutral-Light_1

.bg-software-Neutral-Light_2
.bg-okHosting-Neutral-Light_2
.bg-MKT-Neutral-Light_2">
.bg-Hosting-Neutral-Light_2

Software

Software Base Gradient text

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

Software Light 1 - Gradient text

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

Software Light 2 - Gradient text

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

SOFTWARE

.text-gradient-software

Marketing

Marketing Base Gradient text

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

Marketing Light 1 - Gradient text

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing


Marketing Light 2 - Gradient text

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

Marketing Dark 2 - Gradient text

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

Marketing Dark 1 - Gradient text

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

MARKETING

.text-gradient-marketing

Buttons